Phần mềm giám sát nhân viên

Làm cách nào để chặn ổ Flash hoặc Smartphone cắm trên máy tính?

Làm thế nào để tìm hiểu những gì nhân viên của bạn đang làm với Ổ đĩa USB?

Làm cách nào để hiển thị thông báo cảnh báo tùy chỉnh khi ổ Flash được cắm?

Làm cách nào để tắt bộ lưu trữ USB hoặc Điện thoại thông minh cắm trên máy tính?

OsMonitor  không chỉ là một phần mềm kiểm soát ổ đĩa Flash mà còn là một phần mềm giám sát nhân viên hoàn hảo.